პასუხისმგებლობაზე დამყარებული ურთიერთობები

ყურადღებით გაეცანით ჩვენს პირობებს სესხის აღებამდე

არის თუ არა ონლაინკრედიტი თქვენთვის


რა უნდა გაითვალისწინოთ სანამ სესხს აიღებთ


ჩვენ ყოველთვის ვამოწმებთ მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიასდამატებითი გადასახადი,
თუ სესხს დროზე არ დაფარავთ


ყველა აპლიკანტი ვალდებულია სრულად გაეცნოს სესხით სარგებლობის პირობებს და ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება, რათა მომავალში თავიდან აირიდოს გაუთვალისწინებელი ფინანსური რისკებით წარმოქმნილი პრობლემები. თუ თქვენ დროზე ვერ შეძლებთ თანხის შემოტანას, ყოველდღიურად დაგერიცხებათ ჯარიმა - ყოველდღიურად ძირი თანხის 0.4% . ეს ავტომატურად იმოქმედებს თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე და შეგიზღუდავთ შესაძლებლობას, რომ მომავალში ჩვენგან ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდან ისესხოთ თანხა.მხოლოდ თქვენი გადასაწყვეტია აიღოთ თუ არა სესხი. თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ შეძლებთ სესხის დროულად დაფარვას, ნუ გააკეთებთ განაცხადს.

 

სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში


 
სესხის ოდენობა
100 ლარი
 

 
დღიური პროცენტის
რაოდენობა 30 დღეზე
6 ლარი
 
 ჯამური გადასახადი
 (სესხს+პროცენტი)
106 ლარი

საიტის რუკა

კონტაქტი

მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129

ჩვენს შესახებ

   |    

გამოყენების პირობები | 

ბლოგი

  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს ონლაინკრედიტი, რომლის სავაჭრო სახელია www.onlinecredit.ge რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 400094483. მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129. სესხის მიღება შეუძლია საქართელოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 21 წელს. 50 -დან 2000 ლარამდე დღის სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 100%-მდე , შპს ონლაინკრედიტი მესამე პირზე არ გასცემს საკუთარ მსესხებლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ არსებობს სასამართლოს სპეციალური დადგენილება ამ ტიპის ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მსესხებლების საკრედიტო ისტორიასთან დაკავშრებით სს კრედიტინფო საქართველოს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება და უზრუნველყოს აპლიკანტის დაცვა ფინანსური პრობლემებისგან.
Positive SSL Wildcard
© onlinecredit.ge ყველა უფლება დაცულია