სტანდარტი
სილვერი
გოლდი
პლატინიუმი

შემდეგი სესხის შემთხვევაში მოგენიჭებათ სტატუსი სილვერი


სტანდარტი - თვეში 21%

აიღეთ თანხა 50-700 ლარი


 
 
300 ლარზე მეტის აღება შეგიძლიათ განმეორებითი სესხის შემთხვევაში

აირჩიეთ ვადა 1-30 დღე


 
 

სტანდარტი - თვეში 15%

აიღეთ თანხა 800-2000 ლარი


 
 
1500 ლარზე მეტის აღება შეგიძლიათ განმეორებითი სესხის შემთხვევაში

აირჩიეთ ვადა 2-5 თვე


 
 


20.12.2014
თანხა
300
ლარი
საკომისიო
42
ლარი
 
სულ
42
ლარი
სესხის გადავადება
7 დღე
23
ლარი
14 დღე
48
ლარი
30 დღე
57
ლარი
60 დღე
57
ლარი
90 დღე
57
ლარი

20.12.2014
სესხი
300
ლარი
საკომისიო
42
ლარი
 
სულ
42
ლარი
გადახდა 0 ლარი
7 დღე
23
ლარი


 

 

დაგვიკავშირდით

info@onlinecredit.ge
(032) 2-42-42-62
www.onlinecredit.ge

რეკვიზიტები

სს თიბისი ბანკი
GE76TB7180136080100003
სს საქართველოს ბანკი
GE95BG0000000615473800

მოგვძებნეთ


  შპს ონლაინკრედიტი, რომლის სავაჭრო სახელია www.onlinecredit.ge რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 400094483. მისამართი: თბილისი, მ. ჩახავას ქ. #9. Onlinecredit.ge გთავაზობთ მოკლევადიან - 5 თვემდე ვადით სესხებს, რომელიც განისაზღვრება 50-დან 2000 ლარამდე თქვენი მოკლევადიანი ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად. სესხის მიღება შეუძლია ნებისმიერ საქართელოს მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 18 წელს. 50 -დან 700 ლარამდე სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ განისაზღვრება 885%-დან 343%-მდე, რადგან განმეორებით სესხზე იცვლება მომხმარებლის სტატუსი და შესაბამისად საკომისიოს დარიცხვის განაკვეთიც, (იხ. ხდკ). 800-დან 2000 ლარამდე სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ განისაზღვრება 435%, თვეში 15%. შპს ონლაინკრედიტი მესამე პირზე არ გასცემს საკუთარ მსესხებლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გრადა იმ შემთხვევებისა თუ არსებობს სასამართლოს სპეციალური დადგენილება ამ ტიპის ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მსესხებლების საკრედოტო ისტორიასთან დაკავშრებით სს კრედიტინფო საქართველოს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება და უზრუნველყოს აპლიკანტის დაცვა ფინანსური პრობლემებისგან.
 

ONLINECREDIT.GE GROUP