სტატუსი პლატინუმი

2015-01-28

ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს კიდევ უფრო დაბალ საკომისიოს განმეორებით 30 დღემდე სესხებზე. მეოთხე და შემდეგი სესხი მხოლოდ 13.2 % თვეში. საკომისიო შენარჩუნდება მუდმივად თუ მომხმარებელი უზრუნველყოფს სესხის დავარვას, სადაც სესხის დაფარვის თარიღზე ვადაგადაცილება არ აღემატება 2 კალენდარულ დღეს. საკომისიოს ერიცხება დღიურად და სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაშ გადაიხდით საკომისიოს იმ ნაწილს რაც დაერიცხა სესხით სარგებლობის დღეების განმავლობაში.

საბანკო რეკვიზიტები

სს თიბისი ბანკი GE76TB7180136080100003
სს საქართველოს ბანკი GE95BG0000000615473800
სს ბანკი რესპუბლიკა GE50BR0000010307470846
სს ლიბერთი ბანკიGE89LB0113137330219000

საიტის რუკა

კონტაქტი

შპს ონლაინკრედიტი, რომლის სავაჭრო სახელია www.onlinecredit.ge რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 400094483. მისამართი: თბილისი, ასათიანის ქ. #36ა. სესხის მიღება შეუძლია საქართელოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 21 წელს. 50 -დან 2000 ლარამდე დღის სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 100%-მდე , შპს ონლაინკრედიტი მესამე პირზე არ გასცემს საკუთარ მსესხებლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ არსებობს სასამართლოს სპეციალური დადგენილება ამ ტიპის ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მსესხებლების საკრედიტო ისტორიასთან დაკავშრებით სს კრედიტინფო საქართველოს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება და უზრუნველყოს აპლიკანტის დაცვა ფინანსური პრობლემებისგან.
Positive SSL Wildcard
© onlinecredit.ge ყველა უფლება დაცულია