პასუხისმგებლობაზე დამყარებული ურთიერთობები

საიტის გამოყენების წესები


ონლაინ კრედიტის საიტზე onlinecredit.ge (შემდგომში მოხსენიებული როგორც „საიტი“) დარეგისტრირება და მისი ნებისმიერი გამოყენება გულისხმობს რომ ეთანხმებით საიტის გამოყენების პირობებს.
 

საიტი onlinecredit.ge არის შ.პ.ს ონლაინ კრედიტის ერთადერთი ოფიციალური გვერდი და მხოლოდ მასზე განთავსებული ინფორმაცია ასახავს სრულყოფილად კომპანია ონლაინ კრედიტის მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებსა და პირობებს. ონლაინ კრედიტს უფლება აქვს შეცვალოს ან განაახლოს საიტის შიგთავსი სპეციალური გაფრთხილების გარეშე.

შ.პ.ს. ონლაინ კრედიტი, მისი წარმომადგენლები და თანამშრომლები არ არიან პასუხისმგებელნი საიტის წვდომის ან მისი გამოყენების შედეგად მიღებულ ნებისმიერი ზარალსა ან ზიანზე.

 

საიტზე არსებულმა ბმულებმა შეიძლება გაგიყვანოთ ონლაინ კრედიტის საიტიდან სხვა მისამართზე. ასეთი ტრაფიკი არ კონტროლდება ონლაინ კრედიტის მიერ და პასუხიმგებლობა მიმართულების საიტის შიგთავსზე არ ეკისრება მას.
 

ონლაინ კრედიტი იღებს ყველა შესაძლო ზომას რომ გაწმინდოს საიტი კომპიუტერული ვირუსებისგან, თუმცა ვერ იძლევა გარანტიას რომ საიტზე არცერთ მოცემულ მომენტში არ მოიპოვება კომპიუტერული ვირუსები.ონლაინ კრედიტი გირჩევთ დაიცვათ უსაფრთხოების ყველა პარამეტრი, მათ შორის კომპიუტერის აღჭურვა მოქმედი ანტივირუსით.

ყველა ინტელექტუალური და სხვა საკუთრების უფლება, სამარკო ნიშნები და ბრენდის სახელები საიტზე ეკუთხვნის შ.პ.ს.ონლაინ კრედიტს ან მასთან დაკავშირებულ პირებს. არცერთი საკუთრების უფლება არ შეიძლება იყოს ნებისმიერი გზით გადაცემული სხვა პირებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ წვდომა მოცემულ ინფორმაციასთან. ონლაინ კრედიტს უფლება აქვს ნებისმიერ მომენტში განაახლოს საიტის გამოყენების წესები ამიტომ მომხმარებლებს ვთხოვთ, საიტის ყოველი გამოყენების წინ ესტუმრონ ამ სექციას და შეიტყონ მოქმედი წესების შესახებ.

არსებული საიტის გამოყენების წესები შესაბამისობაშია მოყვანილი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამის ნორმატიულ აქტებთან, ნებისმიერი დავა ამ თემასთან დაკავშირებით რეგულირდება იმავე ნორმატიულ აქტების მიხედვით.

 

საიტის რუკა

კონტაქტი

მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129

ჩვენს შესახებ

   |    

გამოყენების პირობები | 

ბლოგი

  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს ონლაინკრედიტი, რომლის სავაჭრო სახელია www.onlinecredit.ge რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 400094483. მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129. სესხის მიღება შეუძლია საქართელოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 21 წელს. 50 -დან 2000 ლარამდე დღის სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 100%-მდე , შპს ონლაინკრედიტი მესამე პირზე არ გასცემს საკუთარ მსესხებლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ არსებობს სასამართლოს სპეციალური დადგენილება ამ ტიპის ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მსესხებლების საკრედიტო ისტორიასთან დაკავშრებით სს კრედიტინფო საქართველოს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება და უზრუნველყოს აპლიკანტის დაცვა ფინანსური პრობლემებისგან.
Positive SSL Wildcard
© onlinecredit.ge ყველა უფლება დაცულია