პასუხისმგებლობაზე დამყარებული ურთიერთობები

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


Online Credit-ის ვებ საიტის onlinecredit.ge (შემდგომში მოხსენიებული როგორც „საიტი“) მომხმარებლების პირადი მონაცემები დაცულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმატიული აქტების თანახმად.

Online Credit-ი იღებს ყველა აუცილებელ ზომას საიტის მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცვისათვის და მათი მესამე პირთა ხელთ მოხვედრის აღსაკვეთად. მეორეს მხრივ Online Credit-ი თავიდან იცილებს პასუხისმგებლობას პირადი ინფორმაციიის დაცულობაზე სხვა საიტებიდან, რომელზეც გადასვლა მოხდა Online Credit-იდან.

 

ინფორმაცია, რომლის მოწოდებასაც ვთხოვთ საიტის მომხმარებლებს გადამუშავდება მოთხოვნის მიზეზის შესაბამისად.
 

Online Credit-ის  საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დასათვალიერებლად მომხმარებლების არ მოეთხოვებათ პირადი მონაცემების მოწოდება. საიტის მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია Online Credit-ის პროდუქტებისა და პირობების შესახებ, რეგისტრაციის გარეშე. თუმცა, იმისათვის რომ Online Credit-მა განიხილოს თქვენი სესხის აპლიკაცია და დაგარეგისტრიროთ როგორც მომხმარებელი, Online Credit-ს სჭრდება დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელიც განსაზღვრულია სასესხო ხელშეკრულებით.
 

საიტის მიერ შემოთავაზებული ინფორმაციის და მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით Online Credit-ს უფლება აქვს გამოიყენოს ინდივიდუალური მომხმარებლების მიერ საიტის გამოყენების სტატისტიკა, ვიზიტის დრო. კონკრეტულ გვერდებზე გატარებული დრო, IP მისამართი, ინტერნეტ–პროვაიდერი და ასე შემდეგ.
 

Online Credit-ის  ვებ საიტზე გამოიყენება ქუქი (cookies) რომელიც ხელს უწყობს საიტის უფრო ფართოდ გამოყენებას. ამ მექანიზმის გამორთვა შესაძლებელია, მაგრამ არა რეკომენდირებული, რადგან ამ შემთხვევაში საიტის გამოყენებადობა და ფუნქციები მცირდება. Online Credit-ი გირჩევთ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ქუქი ფუნქცია ჩართულია, დარწმუნდით რომ სისტემიდან გამოხვედით საერთო კომპიუტერის გამოყენების დროს

საიტის რუკა

კონტაქტი

მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129

ჩვენს შესახებ

   |    

გამოყენების პირობები | 

ბლოგი

  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს ონლაინკრედიტი, რომლის სავაჭრო სახელია www.onlinecredit.ge რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 400094483. მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129. სესხის მიღება შეუძლია საქართელოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 21 წელს. 50 -დან 2000 ლარამდე დღის სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 100%-მდე , შპს ონლაინკრედიტი მესამე პირზე არ გასცემს საკუთარ მსესხებლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ არსებობს სასამართლოს სპეციალური დადგენილება ამ ტიპის ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მსესხებლების საკრედიტო ისტორიასთან დაკავშრებით სს კრედიტინფო საქართველოს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება და უზრუნველყოს აპლიკანტის დაცვა ფინანსური პრობლემებისგან.
Positive SSL Wildcard
© onlinecredit.ge ყველა უფლება დაცულია