სტატუსი პლატინუმი

2015-01-28

ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს კიდევ უფრო დაბალ საკომისიოს განმეორებით 30 დღემდე სესხებზე. მეოთხე და შემდეგი სესხი მხოლოდ 13.2 % თვეში. საკომისიო შენარჩუნდება მუდმივად თუ მომხმარებელი უზრუნველყოფს სესხის დავარვას, სადაც სესხის დაფარვის თარიღზე ვადაგადაცილება არ აღემატება 2 კალენდარულ დღეს. საკომისიოს ერიცხება დღიურად და სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაშ გადაიხდით საკომისიოს იმ ნაწილს რაც დაერიცხა სესხით სარგებლობის დღეების განმავლობაში.

საიტის რუკა

კონტაქტი

მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129

ჩვენს შესახებ

   |    

გამოყენების პირობები | 

ბლოგი

  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს ონლაინკრედიტი, რომლის სავაჭრო სახელია www.onlinecredit.ge რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 400094483. მისამართი: ქ.თბილის, სულხან ცინცაძის ქ. N12 (ყოფ. საბურთალოს 32) , სად. 4 ბინა N129. სესხის მიღება შეუძლია საქართელოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს მსესხებლის კრედიტუნარიანობასთან დაკავშირებით და მისი ასაკი აღემატება 21 წელს. 50 -დან 2000 ლარამდე დღის სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 100%-მდე , შპს ონლაინკრედიტი მესამე პირზე არ გასცემს საკუთარ მსესხებლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ არსებობს სასამართლოს სპეციალური დადგენილება ამ ტიპის ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მსესხებლების საკრედიტო ისტორიასთან დაკავშრებით სს კრედიტინფო საქართველოს, რათა შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება და უზრუნველყოს აპლიკანტის დაცვა ფინანსური პრობლემებისგან.
Positive SSL Wildcard
© onlinecredit.ge ყველა უფლება დაცულია